Piłka nożna

Radomski OZPN przestanie działać?

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałą Regulamin Ochrony Danych dla PZPN. Regulamin upoważnia wyłącznie członków PZPN, w tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do przetwarzania danych osobowych, także związanych z rozgrywkami piłkarskimi.

Co to oznacza fizycznie? Że rozgrywki prowadzić będzie u nas Mazowiecki ZPN, natomiast Radomski OZPN straci osobowość prawną.

Na stronie pzpn.pl czytamy, że PZPN mając na uwadze m.in. postanowienia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Zarząd PZPN postanowił, że od 1 lipca 2019 roku wszystkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez związki – jako organizacje członkowskie PZPN – lub działając z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego WZPN, nie posiadające osobowości prawnej.

Nowe przepisy przyniosą m.in. niższe opłaty dla klubów i uproszczenie procedur rejestracyjnych zawodników.

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w takiej formie jak obecnie na pewno przestanie istnieć. Walne Zgromadzenie członków OZPN zadecyduje o majątku i zamknięciu stowarzyszenia. Nie jest wykluczone, że w Radomiu pozostanie biuro, oddział MZPN. O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco – zapewnia serwis Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

(źródło: rozpn.pl)

Comment here