Bez kategorii

Rada Sportu rozpoczęła pracę

Rozpoczęła się piąta kadencja powołanej przez Prezydenta Miasta Radomia Gminnej Rady Sportu.

Reprezentujecie Państwo wiele dyscyplin zarówno zespołowych, jak i indywidualnych i doskonale wiecie jak ważny dla naszego miasta jest sport – mówił prezydent Radosław Witkowski, wręczając na inauguracyjnym posiedzeniu, akty powołania członkom Gminnej Rady Sportu.

W jej skład wchodzi 14 osób. Dwunastu z nich to przedstawiciele radomskich klubów i stowarzyszeń. W gronie tym znalazło się wiele znanych postaci. Jest kilku prezesów klubów, działaczy, ale i szkoleniowców, zajmujących się nie tylko sportem wyczynowym, ale młodzieżowym i powszechnym, doskonale znający tematykę sportu. Wszyscy wyłonieni zostali spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby sportowe i instytucje kultury fizycznej. W pracach Rady uczestniczyć będą też dwie osoby reprezentujące Urząd Miejski.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej. – Do kompetencji  Rady  Sportu należy opiniowanie strategii rozwoju Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz programów rozwoju bazy sportowej, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej – przypominał Mirosław Paluch.

Kierownik Biura Sportu w Urzędzie Miejskiego pełnić będzie funkcję sekretarza Rady. Przewodniczącym został Sławomir Monik, a wiceprzewodniczącym Stanisław Dobosz. Ponadto w pracach Rady Sportu uczestniczyć będą: Renata Grunt, Jacek Skrok, Tadeusz Kraska, Dariusz Fryszkowski, Piotr Włoskiewicz, Arkadiusz Borczuch, Piotr Kardaś, Zdzisław Kolanek, Marcin Waśniewski, Marcin Górnik i Mateusz Tyczyński.

– Naszym zadaniem jest tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju młodych talentów, by później mogło się to przełożyć na sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Liczę na Państwa wsparcie we wszystkich działaniach na rzecz dalszego rozwoju sportu, który znakomicie promuje nasze miasto – podkreślił prezydent Radosław Witkowski.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkowie Rady Sportu swoje funkcje wykonują społecznie.

(fot: radom.pl)

Comment here