Strona główna » Z kart historii » Pierwsze zawody...

Pierwsze zawody...

2016-10-08 06:25:51


Pierwsze zawody...

Łucznictwo w Radomiu ma piękne i bogate tradycje. Z tym większą satysfakcją przedstawiamy opis - pierwszych jak zapewniają autorzy – zawodów w naszym mieście wśród pracowników Fabryki Broni zamieszczony przez ukazujący się w okresie międzywojennym XX wieku Sport Strzelecki - Ilustrowany Miesięcznik.


Tekst z listopada 1936 roku na pewno wzbogaca wiedzę na temat łucznictwa. Przedstawia wiele nazwisk. Przede wszystkim uzupełnia informacje o Fabryce Broni, a także o działalności sekcji strzeleckiej obchodzącego w tym roku 90-lecie klub Broń Radom...

 

„Podstawą rozwoju wśród pracowników Fabryki Broni w Radomiu jest stadion im. Marszałka Piłsudskiego wznoszony ówczesnym wysiłkiem Komitetu Budowy pod przewodnictwem dyr. Ołdakowkiego i ofiarnością pracowników fabryki.

 

Najniezbędniejsze urządzenia sportowe stadionu już są ukończone. Pieczę nad trzema strzelnicami stadionu – 50m, 25,. łuczniczą i wiatrówkową, objęła Sekcja strzelecko-łucznicza Klubu Sportowego „Broń” pod kierownictwem wypróbowanego miłośnika strzelectwa inż. Adama Tusiewicza.

 

Strzelnica udostępniona dla wszystkich, wskutek czego, obok pracowników fabryki i ich rodzin, korzysta z nich wiele szkół i organizacyj z Radomia.

 

W bieżącym sezonie strzeleckim Sekcja zorganizowała strzelania o O.S dla inżynierów i techników. Zawody – przy udziale 34 -osób – przeprowadził mjr. Dzierżyński. W konk. Kbk. s. 3. najwyższy wynik uzyskał p. Wacław Kotwicki – 82 pkt. W konk. Kbk. s. 3 a. p. Franciszek Olejnik – 166 pkt.

 

Tor łuczniczy, pięcio stanowiskowy na 90 m uruchomiono w sierpniu. W związku z tym, Sekcja zorganizowała 2 tygodniowy kurs łuczniczy dla członków organizacyj działających na terenie fabryki. W kursie wzięło udział 17 osób. Odznak Łuczniczych zdobyło 15.

 

 

Na zakończenie sezonu łuczniczego zorganizowano propagandowe zawody w których wzięły: Oddział żeński i męski Związku Strzeleckiego, X Drużyna Harcerska i Klub Sportowy Broń – po jednym zespole – Związek Rezerwistów – dwa zespoły.

 

W zawodach osiągnięto następujące wyniki:

Ł.1. 1. Plenkiewicz Czesław – 101 pkt.

2.Grebjak Stefan – 101 pkt.

3.Kowalski Stanisław – 101 pkt.

4.Kamiński Jan – 97 pkt.

5.Czubara Józef – 94 pkt.

Ł.1. Zespołowo: 1. Związek Strzelecki – 280 pkt.

2. Związek Rezerwistów – 272 pkt.

3. Kl.Sport. Broń – 253 pkt.

Ł.2. 1. Czubara Józef – 49 pkt.

2.Wrzesień Stanisław – 36 pkt.

3.Kowalski Stanisław – 36 pkt.

4.Paciorek Aleksander – 30 pkt.

5.Jarosz Michał – 26 pkt.

 

Pierwsze zawody Łucznicze na terenie Radomia pozwoliły przekonać się, iż trzy miesiące pracy Sekcji potrafiło zjednać dla sportu łuczniczego dużą ilość zwolenników”.

 

(źródło: Sport Strzelecki nr 7 – 1 listopada 1936 r.)

  ROZA DEVELOPMENT
Galeria SportRadom.pl
Kanały klubowe

Najchętniej czytane
Piłka Nożna 31.2%
Siatkówka 29.12%
Zapasy 17.18%
Tenis Stołowy 14.79%
Sporty Walki 7.72%

ALL SPORT


Facebook