Strona gwna » Lekkoatletyka » Kaziki zapraszają

Kaziki zapraszają

2019-01-31 10:24:55


Kaziki zapraszają

Przyj­mo­wane są zgło­szenia do Biegu Ka­zików, im­prezy otwie­ra­jącej sezon w Ra­domiu. Za­wody ro­ze­grane zo­staną 10 marca.

 

Bieg Ka­zików to jedna z naj­więk­szych im­prez bie­go­wych or­ga­ni­zo­wa­nych w Ra­domiu. Te­go­roczna XII edycja tradycyjnie będzie jednym z ważniejszych punktów wydarzeń związanych ze świętem patrona Radomia, Świętego Kazimierza. W tym roku biegacze na trasę wyruszą 10 marca. Obecnie trwają zapisy do rywalizacji (TUTAJ). - Trasa w cen­trum miasta to jeden z naj­więk­szych atutów biegu - podkreśla Artur Bła­siński, prezes UKS Technik Radom, jeden ze współ­or­ga­ni­za­torów biegu.

 

Tra­dy­cyjnie za­pla­no­wano biegi dla dzieci i mło­dzieży. Tak jak miało to miejsce w latach poprzednich imprezie towarzyszyć będzie Bieg Charytatywny. Kaziki 2019 podsumują zmagania na dystansie 10 km. Nie za­braknie do­dat­ko­wych atrakcji. - Chcemy za­prosić kilku zna­mie­ni­tych gości. Na naszych zawodach rok rocznie biegają reprezentanci Kenii, Białorusi, Ukrainy, Węgier oraz członkowie kadry narodowej z Polski w tym Olimpijczycy.  Kolejnymi naszymi atutami są atrakcyjne nagrody, miła atmosfera, profesjonalna obsługa  oraz  niskie wpisowe - przypomina Artur Błasiński.
  ROZA DEVELOPMENT
Galeria SportRadom.pl
Kanay klubowe

Najchtniej czytane
Pika Nona 31.13%
Siatkwka 29.23%
Zapasy 17.16%
Tenis Stoowy 14.74%
Sporty Walki 7.75%

ALL SPORT


Facebook